Informatie & Contact

Kerkgebouw: Plantagekerk, Lange Nieuwstraat 61, 3111 AE Schiedam.
Contactadres: info@hhg-schiedam.nl
Predikant: Ds. L. Krooneman - Preses
010-3040235
predikant@hhg-schiedam.nl
Ouderlingen: H.A. van Erkel - Scriba
010-2343569
scriba@hhg-schiedam.nl
  M. de Boed - 2e voorzitter kerkenraad
  H. Kroos - Evangelisatiewerk
 evangelisatie@hhg-schiedam.nl
  A. Ottens - Ouderen pastoraat en contactpersoon AVG
 

Diakenen: D. Dee - Secretaris
diaconie@hhg-schiedam.nl
  J. van Roon - Voorzitter
  A. Voogt - Penningmeester
   
Kerkvoogden: P.J. Alderliesten - Secretaris
kerkvoogdij@hhg-schiedam.nl
  W.M. van Dijk
  J. Kroos - Administrateur
  J.H. Kroos - Voorzitter
  A. Voogt - Contactpersoon tussen kerkenraad en kerkvoogdij
   
Vertrouwenspersoon: IVP (Intern Vertrouwens Persoon)
vertrouwenspersoon@hhg-schiedam.nl
   
Koster: W.C. Sneep
010-4344451
06-14013947
koster@hhg-schiedam.nl
   
Organisten: Reinier Kroos
  Jan van Roon (Contactpersoon)
organist@hhg-schiedam.nl
   

Kerkvoogdij:

De Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam is via de door de belastingdienst verleende groepsbeschikking aan de Hersteld Hervormde Kerk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften (deels) aftrekbaar van de belasting.
Rekeningnummer: NL54INGB0006297452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.
ANBI informatie: (Klik hier voor ANBI informatie van de Kerkvoogdij)
   
Stichting 1618-1619: De Stichting 1618-1619 (alias Plantagekerk) heeft een afzonderlijke ANBI-beschikking.

ANBI infomatie:

(Klik hier voor ANBI informatie van de Stichting 1618-1619)
   
St. Vermogensbeheer: De Stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde Gemeente (in hersteld verband) te Schiedam valt onder de groepsbeschikking van de Hersteld Hervormde Kerk en is in die zin aangemerkt als ANBI.

ANBI informatie:

(Klik hier voor ANBI informatie van de Stichting Vermogensbeheer)
   
Diaconie: De Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam is via de door de belastingdienst verleende groepsbeschikking aan de Hersteld Hervormde Kerk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften (deels) aftrekbaar van de belasting.
Rekeningnummer: NL40 RABO 0147559227, t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.
ANBI informatie: (Klik hier voor ANBI informatie van de Diaconie)
   
Ledenbijdrage HHK: De jaarlijkse ledenbijdrage voor de Hersteld Hervormde Kerk bedraagt € 7,00 per dooplid en € 14,00 per belijdend lid.
U kunt u bijdrage overmaken naar rekeningnummer: NL54INGB0006297452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam, onder vermelding "Ledenbijdrage HHK".
   
Giften Kerkblad: Giften t.b.v. het kerkblad kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL54INGB0006297452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam, onder vermelding "Gift Kerkblad".
   
Collectemunten: Zolang de Coronavirus-perikelen voortduren zijn de collectemunten te bestellen bij J. Kroos.
- e-mail: jankroos1953@hotmail.com
- tel:      06-54370686
De wijze van betaling van de bestelde collectemunten wijzigt niet.
  De gemeente geeft collectemunten uit in waarden van: € 0,55 / € 1,10 / € 2,20 / 5,50 (in aantallen van 20 stuks).
De munten kosten per 20 stuks: €11, €22, €44, en €110.
De collectemunten kunt u als volgt bestellen bij dhr. P. van der Geer:
- mondeling
- 010-4261698
- collectemunten@hhg-schiedam.nl
Maak het bedrag van uw bestelling over op rekeningnummer: NL54INGB0006297452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam, onder vermelding "Aanschaf Collectemunten".
(Uw bestelling wordt de volgende zondag aan u overhandigd.)
De aanschaf van collectemunten is eveneens aftrekbaar van de belasting.
   
Cd's kerkdiensten: Cd's met opgenomen diensten kosten € 3,00 per stuk.
De Cd's kunt u als volgt bestellen bij Jan van Roon:
- mondeling
- 010-4359407
- cd-kerkdienst@hhg-schiedam.nl
Maak het bedrag over op rekening nummer: NL40 RABO 0147559227, t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam, onder vermelding "CD kerkdienst".
   
Webmaster: webmaster@hhg-schiedam.nl
   
 

Naar boven