Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam.

 

CORONAVIRUS

In navolging van de dringende richtlijnen en adviezen die door de overheid, en het BM van de Hersteld Hervormde Kerk zijn gedeeld heeft de kerkenraad van de HHG Schiedam tot het volgende besloten:

Vanaf zondag 29 maart a.s. kunnen onze kerkdiensten alleen nog bezocht worden door de dienstdoende predikant, één ouderling, één diaken en organist.
De gemeente en gasten kunnen thuis mee luisteren en/of kijken via internet of kerktelefoon.

 

- Klik hier om live naar onze dienst(en) te kijken

- Klik hier om live naar onze dienst(en) te luisteren

 

In navolging hierop zijn ook alle evangelisatie projecten en groepsactiviteiten tot 1 juni stilgelegd

De kerkenraad en kerkvoogdij zag zich genoodzaakt tot deze maatregel omdat de uitbraak van het coronavirus steeds groter zal worden.
Ook als kerk moeten wij onze verantwoording hierin nemen.

 

U vindt op de website o.a. adressen, een meditatie uit ons kerkblad, informatie over onze kerkdiensten en verenigingen.

Via deze site willen wij ook mensen van buiten de gemeente informatie bieden om de weg naar onze gemeente te vinden. Wij hopen dat u na een bezoek aan onze website ook eens een bezoek brengt aan één van onze zondagse samenkomsten.

De diensten worden in de regel gehouden om 10.00 en 17.00 uur in ons kerkgebouw aan de Lange Nieuwstraat 61 te Schiedam.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

U/jij bent van harte welkom bij onze diensten!

 

Daarnaast is iedereen van harte welkom bij onze evangelisatieactiviteiten;

- De 'Open Samenkomsten'
Eerstvolgende datum is 28 juni?

- De ‘Goed Nieuws Club’ voor kinderen van groep 1 t/m 8
De club is iedere zaterdag (tot 1 juni stilgelegd)

- De 'Bijbelcursus'
Eerstvolgende datum is niet bekend

- Het project ‘Deuren Open
Eerstvolgende datum is 13 juni?

 

De website is voor laatst bijgewerkt op 6 april 2020