Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Schiedam.

 

CORONAVIRUS

In navolging van de dringende richtlijnen en adviezen die door de overheid, en het BM van de Hersteld Hervormde Kerk zijn gedeeld heeft de kerkenraad van de HHG Schiedam tot het volgende besloten:

Vanaf 1 juni is er onder strikte voorwaarden ruimte om samen te komen met maximaal 30 personen.
Bij die voorwaarden moet u denken aan de richtlijnen zoals die door de overheid zijn uitgevaardigd, onder andere de 1,5 meter afstand en de verdere maatregelen ter voorkoming van onderlinge besmetting.
Als de cijfers rond het coronavirus zich in gunstige zin blijven ontwikkelen, zal er per 1 juli a.s. een verruiming kunnen plaatsvinden naar maximaal 100 personen.
Alleen personen uitgenodigd door de kerkenraad kunnen een kerkdienst bezoeken!
Onze diensten kunt u thuis mee luisteren en/of kijken via internet of kerktelefoon.

- Klik hier om live naar onze dienst(en) te kijken

- Klik hier om live naar onze dienst(en) te luisteren

- Op de agenda staat vermeld wanneer er een evangelisatie- of muzikale uitzending is.

Wat betreft de collecten: Nu we de dienst(en) op een andere wijze vorm moeten geven, moeten we ook op een andere manier collecteren.
We verzoeken u de wekelijkse collecten voor kerkvoogdij en diaconie via de bank maandelijks over te maken:

- Voor diaconie: NL40 RABO 014.75.59.227 ten name van: Diaconie HHG Schiedam.

- Voor kerkvoogdij: NL54 INGB 000.62.97.452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.

 

U vindt op de website o.a. adressen, een meditatie uit ons kerkblad, informatie over onze kerkdiensten en verenigingen.

Via deze site willen wij ook mensen van buiten de gemeente informatie bieden om de weg naar onze gemeente te vinden. Wij hopen dat u na een bezoek aan onze website ook eens een bezoek brengt aan één van onze zondagse samenkomsten.

De diensten worden in de regel gehouden om 10.00 en 17.00 uur in ons kerkgebouw aan de Lange Nieuwstraat 61 te Schiedam.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

U/jij bent van harte welkom bij onze diensten!

 

Daarnaast is iedereen van harte welkom bij onze evangelisatieactiviteiten;

- De 'Open Samenkomsten'

- De ‘Goed Nieuws Club’ voor kinderen van groep 1 t/m 8

- De 'Bijbelcursus'

- Het project ‘Deuren Open

 

De website is voor laatst bijgewerkt op 5 juni 2020