Informatie over onze kerkdiensten

Onze kerkdiensten kunt u uiteraard bezoeken maar ook live meekijken of meeluisteren.

De diensten worden in de regel gehouden om 10.00 en 17.00 uur.

Elke ochtenddienst (zon- en feestdagen) is er in de consistorie kinderoppas aanwezig.
Een kwartier voor aanvang van de dienst kunt u uw kind komen brengen.
Heeft u nog vragen, of wilt u meedraaien in het oppasrooster?
Neem dan contact op met Herma Voogt. 06-27900929

Wanneer u niet (meer) in staat bent de diensten bij te wonen, is er de mogelijkheid om via internet mee te kijken of mee te luisteren.
U bent dan, zij het op afstand, verbonden met de gemeente.

Ook online bent u dus van harte welkom bij onze diensten!

Een gift wordt zeer gewaardeerd!

- Voor diaconie: NL40 RABO 014.75.59.227 ten name van: Diaconie HHG Schiedam.

- Voor kerkvoogdij: NL54 INGB 000.62.97.452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.

   
- Klik hier om live naar onze dienst(en) te kijken (of opgenomen diensten later te bekijken)
   
- Klik hier om live naar onze dienst(en) te luisteren (of opgenomen diensten later te beluisteren)
   

Adviezen t.a.v. onze kerkdiensten

Vanaf zondag 27 februari 2022 zijn alle corona maatregelen vervallen.

Al onze kerkdiensten zijn vrij te bezoeken.

De kerkenraad vraagt u om de ruimte van de kerkzaal volledig te blijven benutten, dit om de ouderen en kwetsbare onder ons zoveel mogelijk de ruimte te geven.

Het ventilatiesysteem in de kerkzaal kan aanstaan, hierdoor kan het wat kouder zijn als gebruikelijk in het kerkgebouw.
Mogelijk kunt u hier rekening mee houden door uw jas aan - of bij u - te houden.

Het blijft van groot belang om de basismaatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.