Diensten bezoeken, live meekijken of meeluisteren

Onze diensten kunt u uiteraard bezoeken maar ook live meekijken of meeluisteren.

Wanneer u niet (meer) in staat bent de diensten bij te wonen, is er de mogelijkheid om via internet mee te kijken of mee te luisteren.
U bent dan, zij het op afstand, verbonden met de gemeente.

Ook online bent u dus van harte welkom bij onze diensten!

Een gift wordt zeer gewaardeerd!

Wat betreft de collecten: Nu we de dienst(en) op een andere wijze vorm moeten geven, moeten we ook op een andere manier collecteren.
We verzoeken u de wekelijkse collecten voor kerkvoogdij en diaconie via de bank maandelijks over te maken:

- Voor diaconie: NL40 RABO 014.75.59.227 ten name van: Diaconie HHG Schiedam.

- Voor kerkvoogdij: NL54 INGB 000.62.97.452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.

   
- Klik hier om live naar onze dienst(en) te kijken (of opgenomen diensten later te bekijken)
   
- Klik hier om live naar onze dienst(en) te luisteren (of opgenomen diensten later te beluisteren)
   
 

CORONAMAATREGELEN  

- Vanaf zondag 27 februari 2022 zijn alle maatregelen vervallen.

- Al onze kerkdiensten zijn vrij te bezoeken.

- De kerkenraad vraagt u om de ruimte van de kerkzaal volledig te blijven benutten, dit om de ouderen en kwetsbare onder ons zoveel mogelijk de ruimte te geven.

- Het ventilatiesysteem in de kerkzaal staat aan, hierdoor kan het wat kouder zijn als gebruikelijk in het kerkgebouw.
Mogelijk kunt u hier rekening mee houden door uw jas aan - of bij u - te houden.

- Het vermijden van fysiek contact (handen geven etc.)

- Het blijft van groot belang om de basismaatregelen op het gebied van hygiëne en ventilatie in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

De basis regels zijn:
- Handen wassen,  
- Hoesten en niezen in de elleboog,  
- Thuisblijven en testen bij klachten  
- Zorgen voor frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.