Diensten live meekijken of meeluisteren

Onze diensten kunt u live meekijken of meeluisteren.

Wanneer u niet (meer) in staat bent de diensten bij te wonen, is er de mogelijkheid om via internet mee te kijken of mee te luisteren.
U bent dan, zij het op afstand, verbonden met de gemeente.

Ook online bent u dus van harte welkom bij onze diensten!

Een gift wordt zeer gewaardeerd, zeker nu er tijdens de Corona crisis geen mensen naar de kerk komen, dalen de inkomsten maar de kosten lopen gewoon door.

Wat betreft de collecten: Nu we de dienst(en) op een andere wijze vorm moeten geven, moeten we ook op een andere manier collecteren.
We verzoeken u de wekelijkse collecten voor kerkvoogdij en diaconie via de bank maandelijks over te maken:

- Voor diaconie: NL40 RABO 014.75.59.227 ten name van: Diaconie HHG Schiedam.

- Voor kerkvoogdij: NL54 INGB 000.62.97.452, t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam.

 

- Klik hier om live naar onze dienst(en) te kijken (of opgenomen diensten later te bekijken)
- Klik hier om live naar onze dienst(en) te luisteren (of opgenomen diensten later te beluisteren)