Open Samenkomsten

Voor iedereen die nadenkt over het leven en op zoek is naar God

Hij heeft ons iets te zeggen en spreekt tot ons door de Bijbel

Wees welkom in onze Open Samenkomsten!

Deze worden tweewekelijks gehouden op zondagmiddag in de Plantagekerk

Zingen luisteren ontmoeting koffie!

Tijd: 15.30 16.30 uur

Adres: Lange Nieuwstraat 61 te Schiedam


 

De eerstvolgende datum is 26 maart

 

Daaropvolgende datums zijn:

9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni, 18 juni

 
 
 

Maand van de Bijbel bij ‘Open Samenkomsten’

De ‘Open Samenkomsten’ van zondag 29 januari, 12 en 26 februari sluiten aan bij de ‘Maand van de Bijbel’
Hieronder een korte samenvatting van het inhoudelijke gedeelte van de samenkomsten. 

- Zondag 29 januari stond de vraag centraal: ‘Waarom de Bijbel?

De vraag werd gesteld, “Waarom zou je uit de Bijbel lezen?”

Een wonder
Als eerste is het goed dat we beseffen dat het een wonder is dat de Bijbel er is!  
Het is al zo vaak geprobeerd om de Bijbel van de aardbodem weg te vagen, maar… het is niet gelukt.
De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. 

Verschillende mensen en tóch een eenheid
De Bijbel is geschreven door veel verschillende mensen. Daarbij omvat de tijd waarin er geschreven werd, meer dan 1500 jaar.
Tóch is  de Boodschap van de Bijbel een eenheid.

Beloften die we lezen in het Oude en Nieuwe Testament zijn in vervulling gegaan en zíen we in vervulling gaan.
Hoe dit komt? De Bijbel is het Woord van God. Hij spreekt tot ons door middel van de Bijbel. Dat is het ‘geheim’ waardoor er door de Bijbel al zoveel mensenlevens veranderd en vernieuwd zijn.

Bevrijding
Daarom ook is de Bijbel het enige boek dat werkelijk bevrijding biedt. We lezen in de Bijbel, omdat de Bijbel Gods eigen onfeilbare unieke Woord is.
De apostel Petrus vertelt het in de tweede Petrusbrief. ‘Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, maar zijn Zijn ooggetuigen geweest.’ (2 Petrus 1 vers 16-21)

Verslag van ooggetuigen
De Bijbel is een verslag van ooggetuigen. Het is het getuigenis over Jezus Christus. Al waren het mensen die schreven, het is Gods getuigenis dat tot ons komt.
God, de Vader, heeft het gezegd en Petrus heeft het gehoord en voor ons opgeschreven. Wat had Petrus gehoord? Dat God vanuit de Hemel sprak over Jezus: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb, luister naar Hem! (Lukas 9 vers 28-36)

God spreekt
Zoals we al eerder ontdekten, is het God die in de Bijbel tot ons spreekt. Daarom is de Bijbel niet slechts een kennisboek.
In Zijn spreken richt God Zich tot ons hart.
Hij maakt Zichzelf bekend in Zijn Zoon Jezus Christus. Zijn licht doorbreekt de duisternis om ons heen en in ons eigen hart.

Hulp voor bij het lezen
Het is niet altijd eenvoudig om uit de Bijbel te lezen. We hebben met elkaar besproken wat ons kan helpen en stimuleren om toch uit de Bijbel te lezen. Het gebed om de werking van de Heilige Geest is tenslotte onmisbaar bij het lezen van de Bijbel.

 

- Zondag 12 februari, ontdekten we de rode draad die door het Oude Testament heen loopt.

Wat lees je vaker?

Tijdens de Open Samenkomst van zondag 12 februari werd de vraag gesteld: Wat lees je vaker? Het Oude of het Nieuwe Testament?
In de antwoorden werd duidelijk dat het Nieuwe Testament al snel de voorkeur heeft.
In het Nieuwe Testament lees je sneller en directer over Jezus Christus.
Toch horen de twee Testamenten helemaal bij elkaar.

Belofte en vervulling
Kort en krachtig is het zó samen te vatten waarom het Oude en Nieuwe Testament bij elkaar horen:
Wat in het Oude Testament wordt beloofd, wordt in het Nieuwe Testament vervuld!
We lezen het Nieuwe Testament tegen de achtergrond van het Oude Testament. Het Oude Testament lezen we door de bril van het Nieuwe Testament.

De Tenach
De Tenach (Joodse Bijbel, voor ons dus het Oude Testament) geeft ons een indeling van de Bijbelboeken uit het Oude Testament.
De Tenach bestaat uit de Thora (de Wet), de Nebi-im (de Profeten) en de Chetoebim (de Geschriften). Een andere gangbare Nederlandse indeling is: de Wet, de Historische boeken, de Wijsheidsboeken en de Profeten.

Iets over de verschillende onderdelen
Tijdens de samenkomst hebben we uit alle onderdelen een enkel vers gelezen.

  • De kern van de Thora is de Grote Verzoendag. Vanuit de bril van het Nieuwe Testament zien wij hoe Jezus de offerdienst vervulde.
  • In de Historische boeken klinkt naast de geschiedschrijving ook Gods belofte die zijn oorsprong al vindt in Genesis 3.
  • In de boeken van de Wijsheid, klinkt de hoop door die in de opstanding van Jezus tot vervulling komt.
  • Vanuit de Profeten vinden wij heen wijzingen naar het Lam van God dat de zonde van de  wereld wegdraagt.

Samengevat roept heel het Oude Testament om de komst van Jezus Christus.

 

- Op zondag 26 februari gaat de Open Samenkomst over de rode draad door het Nieuwe Testament. Aanvang 15.00 uur.

Vragen en  reacties zijn altijd welkom! (Ook als u/jij niet aanwezig was
 
 
 
Zie ook: Open Samenkomsten-Schiedam
 
Zie ook: Instragrampagina Open Samenkomsten
 
 

Voor vragen of contact: evangelisatie@hhg-schiedam.nl