Agenda

Overzicht agenda:
- Belangrijke data
- Catechisaties
- Lectuurkraam
- Vrouwenontmoetingsochtend

Voor alle data geldt: 'Zo de Heere wil en wij leven'


BELANGRIJKE DATA:

- Vrijdagavond 24 augustus: Zangavond in de Hoeksteenkerk te Schiedam.
Thema: "Samen zingen voor Albanië"
Op deze avond zal Joke Koppe het e.e.a. vertellen en laten zien over de "Vrouwen voor vrouwenreis" naar Albanië.
De reis is van 21 tot 29 september en gaat uit van de Gereformeerde Zendingsbond.
Het doel is vrouwen te ontmoeten en te bemoedigen vanuit Gods Woord.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor twee projecten die o.a. bezocht zullen worden.
Aanvang: 19.45 uur

- Woensdag 5 september: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 9 september: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 12 september: Avondmaalskring

- Zondag 16 september: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Woensdag 19 september: Openingsavond winterseizoen

- Zaterdag 22 september: Gemeentedag
Waar: Johannes Calvijnschool, Claudius Civilislaan 30 in Vlaardingen.
Tijd: vanaf 15.30 tot 20.00 uur.
Meer informatie volgt.

- Maandag 24 september: Start catechisaties in het nieuwe seizoen

- Woensdag 26 september: 1e avond Bijbelkring in het nieuwe seizoen

- Woensdag 3 oktober: 1e avond Jongvolwassenenkring in het nieuwe seizoen

- Woensdag 10 oktober: Kerkenraadsvergadering

- Woensdag 7 november: Dankdag

- Woensdag 14 november: Gemeenteavond

- Woensdag 28 november: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 2 december: 1e Adventszondag en Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 5 december: Avondmaalskring

- Zondag 9 december: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Dinsdag 25 december: 1e Kerstdag

- Woensdag 26 december: 2e Kerstdag

- Maandag 31 december: Oudejaarsdienst

 

 

 

CATECHISATIES

Deze worden in het winterseizoen gegeven op maandagavond in de consistorie van ons kerkgebouw.

Catechisatie
Alle jongeren van de gemeente vanaf ongeveer 12 jaar zijn van harte welkom. De catechisaties worden gegeven in twee groepen.

- De 12+ groep is van 19.00 tot 19.45 uur.

- De 16+ groep is van 19.45 tot 20.30 uur.

Belijdeniscatechisatie
Deze catechisatie is bedoeld voor iedereen die ernaar verlangt belijdenis van het geloof af te leggen. Maar ook voor degenen die worstelen met geloofsvragen en niet weten of ze wel belijdenis van het geloof af kunnen leggen.

- De belijdeniscatechisatie is van 20.30 tot 21.45 uur.

 

Naar boven

 

 

 

LECTUURKRAAM

Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) staat in het centrum van Schiedam de lectuurkraam.

De lectuurkraam is een gezamenlijke activiteit van de CGK en de HHG van Schiedam.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

 

 

VROUWENONTMOETINGSOCHTEND

Deze wordt in het winterseizoen op iedere laatste donderdagochtend van de maand gehouden. De ontmoetingen zijn niet alleen voor de gezelligheid, maar om elkaar te ontmoeten rondom het Woord van God.

Meer informatie: mevr. J. Koppe, 010-4267191

Naar boven