Agenda

Overzicht agenda:
- Belangrijke data
- Catechisaties
- Lectuurkraam
- Vrouwenontmoetingsochtend

Voor alle data geldt: 'Zo de Heere wil en wij leven'


BELANGRIJKE DATA:

- Vrijdag 22 december: "Kerstlicht in de Plantage"

- Maandag 25 december: 1e Kerstdag

- Dinsdag 26 december: 2e Kerstdag

- Zondag 31 december: Oudejaarsdienst

 

2018

- Maandag 1 januari: Nieuwjaarsdienst

- Zondag 7 januari: Bevestigingsdienst ambtsdragers
Aanvang: 17.00 uur

- Woensdag 10 januari: Kerkenraadsvergadering

- Woensdag 31 januari: Gemeente- / evangelisatieavond
Aanvang: 19.45 uur

- Woensdag 7 februari: Ledenvergadering
Aanvang: 19.30 uur

- Woensdag 21 februari: Kerkenraadsvergadering

- Woensdag 14 maart: Biddag

- Zondag 25 maart: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 28 maart: Avondmaalskring

- Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag en Heilig Avondmaal

- Zondag 1 april: 1e Paasdag en dankzegging H.A.

- Maandag 2 april: 2e Paasdag

- Woensdag 4 april: Kerkenraadsvergadering

- Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag

- Woensdag 16 mei: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 20 mei: 1e Pinksterdag

- Maandag 21 mei: 2e pinksterdag

- Zondag 3 juni: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 6 juni: Avondmaalskring

- Zondag 10 juni: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Woensdag 4 juli: Kerkenraadsvergadering

 

 

 

CATECHISATIES

Deze worden in het winterseizoen gegeven op maandagavond in de consistorie van ons kerkgebouw.

Catechisatie
Alle jongeren van de gemeente vanaf ongeveer 12 jaar zijn van harte welkom. De catechisaties worden gegeven in twee groepen.

- De 12+ groep is van 19.00 tot 19.45 uur.

- De 16+ groep is van 19.45 tot 20.30 uur.

Belijdeniscatechisatie
Deze catechisatie is bedoeld voor iedereen die ernaar verlangt belijdenis van het geloof af te leggen. Maar ook voor degenen die worstelen met geloofsvragen en niet weten of ze wel belijdenis van het geloof af kunnen leggen.

- De belijdeniscatechisatie is van 20.30 tot 21.45 uur.

 

Naar boven

 

 

 

LECTUURKRAAM

Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) staat in het centrum van Schiedam de lectuurkraam.

De lectuurkraam is een gezamenlijke activiteit van de CGK en de HHG van Schiedam.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

 

 

VROUWENONTMOETINGSOCHTEND

Deze wordt in het winterseizoen op iedere laatste donderdagochtend van de maand gehouden. De ontmoetingen zijn niet alleen voor de gezelligheid, maar om elkaar te ontmoeten rondom het Woord van God.

Meer informatie: mevr. J. Koppe, 010-4267191

Naar boven