Agenda

Overzicht agenda:
- Belangrijke data
- Catechisaties
- Lectuurkraam
- Vrouwenontmoetingsochtend

Voor alle data geldt: 'Zo de Heere wil en wij leven'


BELANGRIJKE DATA:

- Zondag 19 januari: Bediening Heilige Doop

- Woensdag 29 januari: Evangelisatieavond

- Woensdag 19 februari: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 23 februari: 1e Lijdenszondag

- Woensdag 11 maart: Biddag

- Woensdag 1 april: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 5 april: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 8 april: Avondmaalskring

- Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag en Heilig Avondmaal

- Woensdag 22 april: Sluitingsavond winterseizoen
Spreker: Andre van Grol van de Stichting SDOK

- Zondag 12 april: 1e Paasdag en dankzegging H.A.

- Maandag 13 april: 2e Paasdag

- Woensdag 13 mei: Kerkenraadsvergadering

- Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag

- Zondag 31 mei: 1e Pinksterdag

- Maandag 1 juni: 2e Pinksterdag

- Zondag 14 juni: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 17 juni: Avondmaalskring

- Zondag 21 juni: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Woensdag 1 juli: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 6 september: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 9 september: Avondmaalskring

- Zondag 13 september: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Woensdag 4 november: Dankdag

- Zondag 29 november: 1e Adventszondag

- Zondag 6 december: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 9 december: Avondmaalskring

- Zondag 13 december: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Vrijdag 25 december: 1e Kerstdag

- Zaterdag 26 december: 2e kerstdag

- Donderdag 31 December: Oudejaarsdag

 

 

 

CATECHISATIES

Deze worden in het winterseizoen gegeven op maandagavond in de consistorie van ons kerkgebouw.

Catechisatie
Alle jongeren van de gemeente vanaf ongeveer 12 jaar zijn van harte welkom. De catechisaties worden gegeven in twee groepen.

- De 12+ groep is van 19.00 tot 19.45 uur.

- De 16+ groep is van 19.45 tot 20.30 uur.

Belijdeniscatechisatie
Deze catechisatie is bedoeld voor iedereen die ernaar verlangt belijdenis van het geloof af te leggen. Maar ook voor degenen die worstelen met geloofsvragen en niet weten of ze wel belijdenis van het geloof af kunnen leggen.

- De belijdeniscatechisatie is van 20.30 tot 21.45 uur.

 

Naar boven

 

 

 

LECTUURKRAAM

Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) staat in het centrum van Schiedam de lectuurkraam.

 

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

 

 

VROUWENONTMOETINGSOCHTEND

Deze wordt in het winterseizoen op iedere laatste donderdagochtend van de maand gehouden. De ontmoetingen zijn niet alleen voor de gezelligheid, maar om elkaar te ontmoeten rondom het Woord van God.

Meer informatie: mevr. J. Koppe, 010-4267191

Naar boven