Agenda

Overzicht agenda:
- Belangrijke data
- Catechisaties
- Lectuurkraam
- Vrouwenontmoetingsochtend

Voor alle data geldt: 'Zo de Heere wil en wij leven'


BELANGRIJKE DATA:

- Woensdag 28 november: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 2 december: 1e Adventszondag en Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 5 december: Avondmaalskring

- Zondag 9 december: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Vrijdag 14 december: "Kerstlicht in de Plantage"
Kom zingen, Kom luisteren!
Samenzang, orgelspel en solozang
Algehele leiding: ds. L. Krooneman
Solozang: Jaccolien Kik
Organisten: Reinier Kroos en Jan van Roon
Aanvang: 20.00 uur
Iedereen is van harte welkom!
Na afloop kunt u/jij een (gratis) kopje koffie of chocomel drinken

Woensdag 19 december: Ouderenmiddag
Aanvang: 14.30 uur

- Dinsdag 25 december: 1e Kerstdag

- Woensdag 26 december: 2e Kerstdag

- Maandag 31 december: Oudejaarsdienst

- 2019 -

- Dinsdag 1 januari: Nieuwjaarsdienst

- Woensdag 9 januari: Kerkenraadsvergadering

Woensdag 30 januari: Ouderenmiddag
Aanvang: 14.30 uur

- Woensdag 30 januari: Evangelisatieavond

- Zondag 3 februari: Zangmoment na de ochtenddienst

- Woensdag 20 februari: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 3 maart: 1e Lijdenszondag

Woensdag 6 maart: Ouderenmiddag
Aanvang: 14.30 uur

- Woensdag 13 maart: Biddag

- Woensdag 3 april: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 7 april: Zangmoment na de ochtenddienst

- Zondag 14 april: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 17 april: Avondmaalskring

- Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag en Heilig Avondmaal

- Zondag 21 april: 1e Paasdag en dankzegging H.A.

- Maandag 22 april: 2e Paasdag

- Woensdag 15 mei: Kerkenraadsvergadering

- Woensdag 22 mei: Sluitingsavond winterseizoen

- Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

- Zondag 2 juni: Zangmoment na de ochtenddienst

- Zondag 9 juni: 1e Pinksterdag

- Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag en belijdenisdienst

- Zondag 16 juni: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 19 juni: Avondmaalskring

- Zondag 23 juni: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Woensdag 3 juli: Kerkenraadsvergadering

 

 

 

CATECHISATIES

Deze worden in het winterseizoen gegeven op maandagavond in de consistorie van ons kerkgebouw.

Catechisatie
Alle jongeren van de gemeente vanaf ongeveer 12 jaar zijn van harte welkom. De catechisaties worden gegeven in twee groepen.

- De 12+ groep is van 19.00 tot 19.45 uur.

- De 16+ groep is van 19.45 tot 20.30 uur.

Belijdeniscatechisatie
Deze catechisatie is bedoeld voor iedereen die ernaar verlangt belijdenis van het geloof af te leggen. Maar ook voor degenen die worstelen met geloofsvragen en niet weten of ze wel belijdenis van het geloof af kunnen leggen.

- De belijdeniscatechisatie is van 20.30 tot 21.45 uur.

 

Naar boven

 

 

 

LECTUURKRAAM

Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) staat in het centrum van Schiedam de lectuurkraam.

De lectuurkraam is een gezamenlijke activiteit van de CGK en de HHG van Schiedam.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

 

 

VROUWENONTMOETINGSOCHTEND

Deze wordt in het winterseizoen op iedere laatste donderdagochtend van de maand gehouden. De ontmoetingen zijn niet alleen voor de gezelligheid, maar om elkaar te ontmoeten rondom het Woord van God.

Meer informatie: mevr. J. Koppe, 010-4267191

Naar boven