Agenda

Overzicht agenda:
- Belangrijke data
- Catechisaties
- Lectuurkraam
- Vrouwenontmoetingsochtend

Voor alle data geldt: 'Zo de Heere wil en wij leven'


BELANGRIJKE DATA:

- Woensdag 22 mei: Sluitingsavond winterseizoen
Mevrouw Barbera Bakker van Yona Foundation zal op deze avond spreken over het onderwerp mediaopvoeding
Aanvang: 20.00 uur

- Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

- Zondag 2 juni: Zangmoment na de ochtenddienst

- Zondag 9 juni: 1e Pinksterdag

- Maandag 10 juni: 2e Pinksterdag en belijdenisdienst

- Zondag 16 juni: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Woensdag 19 juni: Avondmaalskring

- Zondag 23 juni: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Woensdag 26 juni: Toerustingsavond Evangelisatie

- Woensdag 3 juli: Kerkenraadsvergadering

- Zondag 4 augustus: Zangmoment na de ochtenddienst

- Zondag 8 september: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Zondag 11 september: Avondmaalskring

- Zondag 15 september: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Zondag 6 oktober: Zangmoment na de ochtenddienst

- Woensdag 6 november: Dankdag

- Zondag 1 december: 1e Adventszondag
Zangmoment na de ochtenddienst

- Zondag 8 december: Voorbereiding Heilig Avondmaal

- Zondag 11 december: Avondmaalskring

- Zondag 15 december: Heilig Avondmaal en dankzegging H.A.

- Zondag 25 december: 1e kerstdag

- Maandag 26 december: 2e Kerstdag

- Dinsdag 31 december: Oudejaarsdienst

 

 

 

CATECHISATIES

Deze worden in het winterseizoen gegeven op maandagavond in de consistorie van ons kerkgebouw.

Catechisatie
Alle jongeren van de gemeente vanaf ongeveer 12 jaar zijn van harte welkom. De catechisaties worden gegeven in twee groepen.

- De 12+ groep is van 19.00 tot 19.45 uur.

- De 16+ groep is van 19.45 tot 20.30 uur.

Belijdeniscatechisatie
Deze catechisatie is bedoeld voor iedereen die ernaar verlangt belijdenis van het geloof af te leggen. Maar ook voor degenen die worstelen met geloofsvragen en niet weten of ze wel belijdenis van het geloof af kunnen leggen.

- De belijdeniscatechisatie is van 20.30 tot 21.45 uur.

 

Naar boven

 

 

 

LECTUURKRAAM

Elke 1e zaterdag van de maand (m.u.v. augustus) staat in het centrum van Schiedam de lectuurkraam.

De lectuurkraam is een gezamenlijke activiteit van de CGK en de HHG van Schiedam.

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 

 

 

VROUWENONTMOETINGSOCHTEND

Deze wordt in het winterseizoen op iedere laatste donderdagochtend van de maand gehouden. De ontmoetingen zijn niet alleen voor de gezelligheid, maar om elkaar te ontmoeten rondom het Woord van God.

Meer informatie: mevr. J. Koppe, 010-4267191

Naar boven