Avondmaalskring

Op de zondag voorafgaand aan het Heilig Avondmaal wordt er in de preek aandacht geschonken aan de voorbereiding op het avondmaal.

Het is fijn en nuttig om naast de voorbereidingsdienst ook op een doordeweekse avond in de voorbereidingsweek samen te komen.

De avondmaalskring wordt gehouden op de woensdagavond in de week voorafgaand aan het avondmaal. Onze predikant zal iedere keer een stukje van het avondmaalsformulier behandelen. Iedereen krijgt ook de gelegenheid om zijn of haar vragen te stellen. Deze avonden zijn niet alleen bedoeld voor gemeenteleden die al deelnemen aan het avondmaal maar juist ook voor degene die worstelen met de vraag of ze wel of niet aan mogen gaan.

 

Eerstvolgende datum is 11 december

Daaropvolgende datums zijn:

8 april en 17 juni.

De avonden worden gehouden in de consistorie van ons kerkgebouw

Aanvang: 20.00 uur