Zondagsschool

De zondagsschool wordt in het winterseizoen wekelijks gehouden in de consistorie van de kerk en begint steeds 1 uur voor de aanvangstijd van de middagdienst.

Op de zondagsschool krijgen de kinderen bijbels onderwijs, worden de onderlinge banden en die met de gemeente versterkt.
De zondagsschool is bedoeld voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool.
De kinderen leren wekelijks een psalm of bijbeltekst. Verder wordt er een bijbelverhaal verteld, zingen en bidden we met elkaar en wordt de stof op een creatieve manier verwerkt. 
Op het jaarlijkse kerstfeest worden er teksten en liederen door de kinderen voorgedragen.
Ter afsluiting van het zondagsschool seizoen wordt een zondagsschool uitje georganiseerd.

Wij stellen het op prijs als de kinderen vriendjes of vriendinnetjes meenemen, ze zijn van harte welkom! 

De Heere Jezus heeft gezegd: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet, want voor hen is het Koninkrijk der Hemelen.
Het is ons doel om de kinderen van jongs af aan naar Hem te leiden.
Wij vragen hiervoor uw voorbede!

De zondagsschool wordt gegeven door Femke van Dam, Gretiènne van Dijk, Micha van Hoorn, en Maarten Molenaar.

Contact: zondagsschool@hhg-schiedam.nl