Huisbijbelkringen

Het eerste seizoen van de huisbijbelkringen in onze gemeente was in het winterseizoen van 2021/2022.
In dit seizoen zijn de eerste zes hoofdstukken van de Romeinenbrief behandeld.

Ook dit seizoen zijn er weer huisbijbelkringen.

Onder een huisbijbelkring verstaan we:
- Het met elkaar onderzoeken van de Bijbel om Gods wil te ontdekken voor ons dagelijks leven.
- Het omzien van gemeenteleden naar elkaars geestelijk welzijn.
- Het onderlinge hulpbetoon in praktische zaken.

Dit omzien naar elkaar is een belangrijke zaak, naast het pastoraat door predikant en kerkenraad.

Praktische informatie:
- Een huisbijbelkring heeft een groepsgrootte van maximaal 10 personen inclusief echtparen.
- Elke huisbijbelkring heeft 1 kringleider.
- De indeling van de avond is als volgt: er is eerst tijd om informeel met elkaar te spreken, daarna is er Bijbelstudie en er is gelegenheid om met elkaar te bidden voor persoonlijke noden en voor de noden in gemeente.
- De kring komt maandelijks samen op een daarvoor gekozen wisselend huisadres.

 

Voor deelname en/of meer informatie: huisbijbelkringen@hhg-schiedam.nl