Goed Nieuws Club

Op dit moment zijn er geen activiteiten gepland


Op 14 en 15 augustus 2023 was er in het park de "Plantage" de Vakantie Bijbelclub


Voorafgaand werd er op zondag 13 augustus een open luchtdienst gehouden in het park

(klik hier voor een overzicht van bovenstaande dagen)


Op 20 september 2014 werd de ‘Goed Nieuws Club' gestart.
In het begin werd de club gehouden in het centrum van Schiedam en later in de Leliestraat in Schiedam.
Kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m 8 werd de mogelijkheid geboden om van Jezus en zijn boodschap te horen.
Tijdens de club hoorden de kinderen een bijbelvertelling, zongen ze met elkaar en werd er een leerzame en gezellige morgen van gemaakt.
Een team van 10-12 vrijwilligers stond elke zaterdag klaar om een afwisselend programma voor de kinderen te verzorgen.
Omdat steeds vaker kinderen vanuit de evangelisatiedoelgroep naar de zondagsschool in de kerk gingen en het aantal bezoekers van de GNC achterbleef, is besloten om na te denken over een nieuwe manier om kinderen met het evangelie te bereiken.
Op 17 december 2022 was het voor de laatste keer club.
 
 

 

 
 
 
In genoemde periode werd er gewerkt volgens de principes van IKEG.
 
Zie ook: Goednieuwsclub-Schiedam
 

 

Voor vragen of contact:
GNC@hhg-schiedam.nl
evangelisatie@hhg-schiedam.nl