Bijbelcursussen

Basis- en vervolgcursus Christelijk Geloof

Ieder mens heeft levensvragen.
Wat is het doel van mijn leven op aarde?
Waarom besta ik eigenlijk?
Waar ga ik naar toe?
Wie is God?
Kan ik een persoonlijke band met Hem krijgen?


Er zouden nog vele andere vragen te bedenken zijn. Misschien zoekt u antwoord op deze vragen.
Wij bieden u een basis- en vervolgcursus christelijk geloof aan waarin we het gesprek aangaan met elkaar aan de hand van de Bijbel.
God spreekt tot ons door de Bijbel. We kunnen Hem niet zien, maar wel van Hem lezen.

Wie zijn wij?
Wij behoren tot een christelijke gemeente die iedere zondag maar ook doordeweeks samenkomt.
Wij geloven dat God door Zijn Zoon mensen kan redden. Onze gemeente is een klein onderdeel van het wereldwijde christendom.

******************************************
BASISCURSUS CHRISTELIJK GELOOF
- Hoe laat? van 20.00 uur - ca. 21.30 uur
- Waar? Bij de familie van der Want, Grote Markt 4 in Schiedam

- Opgeven via het e-mailadres: evangelisatie@hhg-schiedam.nl

Het winterseizoen 2017/18 is beëindigd.
De datums voor het nieuwe seizoen zijn nog niet bekend.
Harmen Kroos (cursusleider)
Nico van der Want (cursusleider)
Erica van der Want (gastvrouw)
******************************************
VERVOLGCURSUS CHRISTELIJK GELOOF

- Wanneer? eenmaal in de drie weken

- Hoe laat? Inloop met koffie vanaf 19.45 uur – start 20.00 uur
- Waar? Bij de familie W. Maris
- Opgeven via telefoon nr. 06 30012087
of via het e-mailadres: evangelisatie@hhg-schiedam.nl
Het winterseizoen 2017/18 is beëindigd
De datums voor het nieuwe seizoen zijn nog niet bekend

Lianne Krooneman (cursusleidster)
Wim Maris (cursusleider)
Gerda Maris (gastvrouw)
*******************************************
Wij nodigen u en jou van harte uit!

 

 

 

Zie ook: Bijbelcursussen-Schiedam

Voor vragen of contact: evangelisatie@hhg-schiedam.nl