Stukje voor de jeugd

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad het meest recente stukje voor de jeugd lezen.


 
Beste jongens en meisjes,
 
Heeft mijn bidden wel zin?
 
Een aantal jaren geleden hield een predikant eens een enquête onder zijn catechisanten.
Enkele vragen gingen over het bidden
Wat schrok hij! Een aantal van zijn catechisanten gaf namelijk aan slechts een keer per dag te bidden en vijftien procent beleed heel eerlijk nooit meer persoonlijk tot God te bidden! Is dat niet aangrijpend?
Daarom die persoonlijke vraag: bid jij nog? Vindt de Heere ook jou wel eens op je knieën? Wat is bidden eigenlijk?
Bidden is omgang met de Heere. Een tweegesprek hebben. Nee, bidden is geen gesprek hebben met jezelf. Maar het gebed is spreken met God.
Wie echt bidt, leeft dicht bij God. Laten we eerlijk zijn, ons bidden is zo vaak een verlanglijstje aan de Heere voorleggen. ‘Heere, wilt U mij helpen met dit, of wilt u dat doen?’ Mag je dan niet alles vertellen en vragen aan de Heere? Zeker wel! De Heere zegt dat Zelf: “Stort voor Mij uit uw ganse hart.” Toch is bidden meer dan vragen. Het is alles met de Heere bespreken. Het is geen geheimen hebben voor Hem.
Heb jij een goede vriend of vriendin? Daar bespreek je toch alles mee? Dan is echt bidden vertrouwelijk met de Heere omgaan! En dat is meer dan God nodig te hebben om al onze wensen te vervullen. De Heere wil dat het in ons bidden om Hem te doen is.
Iemand zei eens tegen mij: ‘Ik ben nog onbekeerd en dan kun je niet echt bidden. Ik kan het dan toch ook wel nalaten? Wat helpt het dan allemaal?’ Begrijpelijk om zo te praten, maar gelukkig is het niet waar. In de allereerste plaats is het gebed een eis van God. De Heere wil gevraagd, erkend en aangebeden zijn.
De zegeningen voor je tijdelijk leven en voor de eeuwigheid zijn in geen andere weg te verwachten dan in de weg van het gebed. Je zegt misschien: ‘Ja maar, hoort God het roepen van een onbekeerde echt?’ Gods Woord zegt ons, dat Hij zelfs het geroep van de jonge raven hoort als ze om voedsel roepen. Zelfs die onreine dieren vinden in de almachtige God hun Beschermer en Verzorger! Zou de Heere het gebed van een onbekeerd meisje of onbekeerde jongen niet horen? En de Heere Jezus zeg: ‘Wat vader onder u, die de zoon om een brood bidt, zal hem een steen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die Hem bidden?’ Wat een geweldige aansporing ligt er in dit gedeelte! Nee, nooit zal de Heere verhoren omdat we zoveel gebeden hebben. Onze gebeden verdienen niets. Maar ‘t is wel waar: op het gebed doet God grote wonderen. Ook vandaag nog!
Een ander zegt: ‘Nee, bidden heeft echt geen zin! Ik merk nooit dat ik verhoord word.’ De Heere kan je wel eens laten roepen om bijvoorbeeld bekering, om te zien of het je werkelijk om verhoring te doen is. In de Bijbel kom je ook al van die vertwijfelde mensen tegen. Kinderen van God zelfs. Maar de Bijbel noemt ook voorbeelden van mensen die hebben volgehouden. Zoals bijvoorbeeld de Kananese vrouw. Zij bleef roepen en... kreeg antwoord. De Heere hoort en verhoort op Zijn tijd en wijze. Soms krijg je dan iets niet waar je veel om bidt, maar de Heere onthoudt je wel eens het mindere om je het meerdere te geven.
 
Misschien is er wel iemand die denkt: ik ben zo zondig, zou de Heere mij willen horen?
Maar: voor de Heere ben je nooit te slecht. Bid dan maar: ‘Heere, gedenk mij... om Jezus wil alleen.’
 
     

Ds. N. v.d. Want
Eerder verschenen in het kerkblad van juli 2009)

 

 

Uit ons Kerkblad van juli - september 2021