Stukje voor de jeugd

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad het meest recente stukje voor de jeugd lezen.


PINKSTEREN

 
 
Beste kinderen en jongelui,
 

Vraag en antwoord. Lees de Bijbelteksten en vind de antwoorden! Schrijf de antwoorden in de vakjes van de puzzel. Klaar? In de balk met de pijl lees je van boven naar beneden het ontbrekende woord uit de tekst, die hieronder staat.
Voordat Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij zijn discipelen een geweldige belofte:
‘Ik zal de Vader vragen jullie een andere ...............................te geven, die altijd bij je zal zijn.’ (Johannes 14:16)

 
 


1. Wat doet de Heilige Geest als je niet weet wat je moet bidden? Hij ................. voor jou. (Romeinen 8:26)
2. Wat heeft de Heilige Geest in je hart uitgegoten? Gods ............ (Romeinen 5:5)
3. De discipelen worden getuigen van Jezus tot aan het uiteinde van de .............. (Handelingen 1:8)
4. Jezus zei: ‘De Heilige Geest zal jullie ........... duidelijk maken en in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.’ (Johannes 14:26)
5. Wat is een andere naam voor de Heilige Geest? ............. (Johannes 14:26)
6. Jesaja noemt Hem de Geest van ........... (ander woord voor kracht) (Jesaja 11:2)
7. Wie gaf de belofte dat de Heilige Geest zou komen? De .............. . (Handelingen 1:4)

8. Op het pinksterfeest werden de discipelen .............. met de Heilige Geest. (Handelingen 2:4)
9. Jesaja noemt Hem de Geest van .............. . (ander woord voor advies) (Jesaja 11:2)
10. Op het pinksterfeest verschenen tongen van ............... . (Handelingen 2:3)
11. Je hebt de Heilige Geest ontvangen en nu ben je Gods kind. Met welke naam mag je de Vader nu aanroepen? ........... (Romeinen 8:15)
12. Jezus vertelde aan Nicodemus dat je door de Geest op ............... geboren moet worden. (Johannes 3:7)
13. Als jij de Vader vraagt om de Heilige Geest, dan zal Hij jou Die ook ............. . (Lucas 11:13)
14. Wat wordt jouw lichaam als de Geest van God in je woont? ........... (1 Korinthe 3:16)
15. Wat ontvangen de discipelen als de Heilige Geest over hen komt, zodat ze een getuige van de Heere Jezus kunnen zijn? .......... (Handelingen 1:8)

Groetjes, Corine Kroos

 

 

Uit ons kerkblad van mei / juni 2018