Stukje voor de jeugd

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad het meest recente stukje voor de jeugd lezen.


 
Hoi jongens en meisjes,
 

Ik hoop dat alles goed met jullie gaat! Ik heb deze keer weer een puzzel voor jullie.

   
Lees Psalm 150 door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.  
   

Psalm 150

vers 1 Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.
vers 2 Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
vers 3 Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp.
vers 4 Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspel en fluit.
vers 5 Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende cimbalen.
vers 6 Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

 
   
   

Tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord kunt vinden.

1 Loof Hem met geschal van de ….............................(3)
2 loof Hem om Zijn geweldige …..................... (2)
3 Loof Hem met tamboerijn en …........................... (4)
4 loof Hem met snarenspel en …........................... (4)
5 loof Hem met ….................... en fluit (4)
6 loof Hem met …................... en harp (3)
7 Loof God in Zijn ….................... (1)
8 Laat alles wat adem heeft de HEERE …...................... (6)
9 Loof Hem met …...................... klinkende cimbalen (5)
10 loof Hem met luit en …...................... (3)

 

 

 
 
Succes! Ik hoop jullie gauw weer te ontmoeten in de kerk.


Groetjes, Erica de Bruin

 

 

Uit ons Kerkblad van juli - september 2020