Stukje voor de jeugd

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad het meest recente stukje voor de jeugd lezen.


 
Beste jongelui,
 

Behalve dat de mens in staat is te communiceren met woorden, heeft hij ook de mogelijkheid klanken voort te brengen; hetzij met zijn stem of met muziekinstrumenten. Muziek speelt in de wereld een grote rol. Het is dan ook niet vreemd dat ook in de Bijbel vaak over muziek wordt gesproken. In de eredienst van het Oude Testament werd muziek gemaakt, zowel door een koor, als door een orkest. Muziek is dan ook een gave van God. Sommigen hebben van God gaven gekregen om muziek te schrijven, anderen om het uit te voeren. Men spreekt dan ook wel van toonkunstenaars.
De duivel is altijd bezig om Gods schone schepping te vernietigen, om het goede dat God geeft slecht te maken. Dat doet hij ook op het terrein van de muziek. Het doel van satan is om de mens in zijn macht te krijgen, daarvoor gebruikt hij ook muziek. Bij wilde volken worden veel godsdienstige rituelen begeleid met muziek. Ook in het westen is muziek een sterk wapen in handen van satan. In veel moderne muziek zoals popmuziek, housemuziek en nog veel meer soorten, die jullie misschien beter kennen dan ik, zijn er twee onderwerpen die vaak bezongen en verheerlijkt worden, namelijk seks en satan. De invloed hiervan is niet gering. Vaak zweept het de mens op tot bruutheid en geweld, het maakt de mens onrustig en angstig, en zet aan om dingen te doen die de grens van eerbaarheid overschrijdt, popsterren vergoddelijkt, en zelfs satan en zijn dienst verheerlijkt.

Zit er in jouw muziekcollectie ook soms van zulke muziek? Smaken verschillen. De een houdt meer van instrumentale muziek, de ander van vocale. Er zijn vele vormen van muziek en de verscheidenheid van zangers en spelers is groot. Er is een grote verscheidenheid in Gods scheppingsgaven, en daaronder valt ook muziek. Nee, we willen heus niet zeggen dat alleen geestelijke muziek is toegestaan. Een koor dat wel geestelijke liederen zingt, maar dit uiteindelijk doet om te schitteren boven andere koren en applaus te ontvangen, is ook verkeerd bezig. Trouwens je hoeft je heus niet te schamen voor je vrienden of vriendinnen als je geestelijke muziek mooi vindt of zelf op een koor zit. Zoals alles in het leven dient te zijn tot eer van God, zo dient dat ook te zijn met muziek. Psalm 150 noemt heel wat muziekinstrumenten op, zoals blaas- en snaarinstrumenten en zelfs slaginstrumenten, en niet te vergeten bovenal de menselijke stem. Maar steeds wordt in deze psalm gezegd God er mee te loven.
Hiermee hebben we een regel waarmee we rekening dienen te houden bij onze muziekkeuze. Maak, koop of beluister geen muziek waarin dingen worden bezongen of gedaan die niet overeenkomen met wat van God is geoorloofd. Paulus schrijft: ‘Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve.’ Dat geldt voor heel het leven, en dus ook voor de muziek.

 

 

 

 

 
 

ds. N. van der Want
(Dit stukje was eerder opgenomen in het kerkblad van november 2000)

 

 

Uit ons Kerkblad november - december 2019