Stukje voor de jeugd

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad het meest recente stukje voor de jeugd lezen.


 
Hoi!
 

Allereerst de allerbeste wensen en Gods zegen voor het nieuwe jaar 2019! Het oude jaar 2018 ligt achter ons... Een nieuw jaar ligt voor ons... Ga met God!

 

In de Bijbel staan een aantal 'Ik ben…' uitspraken van de Heere Jezus. Over deze uitspraken wil ik het de komende keren hebben. Het zijn heel mooie, rijke uitspraken met een prachtige betekenis. De uitspraken staan in het Bijbelboek Johannes. Het zijn er zeven. De eerste staat in Johannes 6 vers 35:
 
'IK BEN HET BROOD DES LEVENS.'

 

 

 

 

 

 

Wij hebben brood nodig om te kunnen leven, het stilt onze honger. We moeten elke dag brood eten, omdat we elke dag trek hebben. Het vult onze maag en ons lichaam krijgt er energie van. Zo kunnen we ons werk doen op school en allerlei andere dingen.
Maar wat Jezus hier bedoelt is, dat wij Hem nodig hebben in ons leven. Zonder Hem kunnen wij niets. Wij hebben Hem elke dag weer nodig, net zoals gewoon brood. Wij moeten elke dag weer naar Hem toe gaan, bidden, Bijbellezen, Hem vertrouwen, alles in Zijn handen leggen. Dan worden wij gesterkt en gevoed.

 

Een groet van Erica van der Want

 

 

Uit ons kerkblad van januari / februari 2019