Stukje voor de jeugd

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad het meest recente stukje voor de jeugd lezen.


 
Hoi jongens en meisjes,
 

Dit is alweer de laatste puzzel voor de zomervakantie.

Kun jij een zin maken van onderstaand plaatje?

Begin bij het woord ’alzo’

En dan nog een extra moeilijke bonusvraag ...;-)

In welke gelijkenis zegt Jezus dit?

   
 

 

Oplossing:

.................................................................

.................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 
Een hartelijke groet en alvast een hele fijne vakantie!
Gretiènne van Dijk
 

 

 

Uit ons Kerkblad van 23 juni - 15 september 2024