Stukje voor de jeugd

 

 

 

Op deze pagina kunt u uit ons kerkblad het meest recente stukje voor de jeugd lezen.


 
Ha jongens en meisjes,
 

We mogen weer uitzien naar Goede Vrijdag en Pasen.

De Heere Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis.

Dat is iets wat we nooit mogen vergeten.

Voordat Hij stierf ging Jezus naar de hof van Gethsémané om te bidden.

De puzzel gaat daarover.

Ik wens je gezegende paasdagen toe!


 
 
Groetjes,
Gretiènne van Dijk
 

 

 

Uit ons Kerkblad van maart - april 2023