Het Kerkgebouw

De Plantagekerk - het huidige kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente - werd oorspronkelijk gebouwd voor de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Schiedam. Het kerkgebouw werd op 18 februari 1872 in gebruik genomen.


Over de bouw van de kerk en de pastorie is helaas niet veel bekend. Op 10 april 1871 werd het contract voor de bouw getekend. Het kerkgebouw was in die tijd eigendom van de heer J. Vrijland die deze kerk en pastorie voor eigen rekening liet bouwen. (Wel liet hij per testament bepalen dat de Gereformeerde kerk het recht van koop had.)
Bestek en tekeningen werden door timmerman Ris gemaakt en op 25 april 1871 vond de aanbesteding plaats. De totale bouwkosten bedroegen 22.234,03 gulden.
Na een vertraging werd het kerkgebouw op 18 februari 1872 in gebruik genomen met een kerkdienst waarin prof. A. Brummelkamp voorging.
Op 12 juli 1912 vond een aanbesteding plaats om de Plantagekerk te vergroten, waarbij een gedeelte van de pastorie en de vroegere consistorie bij de kerk zouden worden getrokken.
In het officiële bestek staat o.a. vermeld: "het gedeeltelijk afbreken der pastorie en de zuidelijke zijgevel der kerk, het maken van een uitbouw en geheel nieuwe gaanderij en het doen zakken van de bestaande gaanderij ". Op 31 oktober 1912 werd het vernieuwde kerkgebouw weer in gebruik genomen met een dienst waarin de Schiedamse predikanten Ds. Goslinga en Ds. Jonkers voorgingen

 

 

Op 5 november 1891 besloten de kerkenraden van de Christelijk Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsch Gereformeerde Kerk de weekdiensten voortaan gemeenschappelijk te houden. De ene week in de Plantagekerk en de andere week in de (inmiddels voormalige) Oosterkerk. De weg naar samenvoeging was ingeslagen. Op 22 juni 1892 houdt de kerkenraad van de Nederduitsch Gereformeerde Kerk zijn laatste vergadering en gaan beide gemeenten verder onder de naam: Gereformeerde Kerk van Schiedam.
Door een gebrek aan zitplaatsen werd op 26 februari 1923 besloten een tweede verbouwing te doen plaats vinden. De kosten waren begroot op 10.000 gulden, maar doordat vaklieden uit de gemeente zich vrijwillig ter beschikking stelden, konden de kosten met ± 3.600 gulden worden verminderd. Bij de tweede verbouwing werd een middengalerij aangebracht waardoor het aantal zitplaatsen met 150 kon worden vermeerderd. De verbouwde kerk werd vermoedelijk in september of oktober 1923 opnieuw in gebruik genomen.

Op 23 december 1954 wordt een bod gedaan van 75.000 gulden op de koop van de Plantagekerk door de " Stichting tot instandhouding ener kerkgemeenschap te Schiedam ter verbreiding van de Gereformeerde leer volgens de synode van 1618/1619 ".
Op 9 mei 1955 besluit de kerkenraad om het kerkgebouw inclusief orgel te verkopen aan voornoemde Stichting. Op vrijdag 1 juli 1955 is het gebouw d.m.v. een speciale dienst in gebruik genomen en vanaf zondag 3 juli 1955 zijn er de erediensten gehouden. De laatste zondag dat beide gemeenten het kerkgebouwgemeenschappelijk gebruikten was 28 april 1959. Daarna verhuisde de Gereformeerde Kerk naar de Goede Havenkerk of Zuiderkerk aan de Wilhelminahaven, hoek Westfrankelandsedijk en Havenstraat in Schiedam. De huidige kerkbanken in de Plantagekerk zijn afkomstig uit de Goede Havenkerk, die in 1972 verkocht werd aan de Centrale Bibliotheek.
Vanaf 28 april 1959 wordt het kerkgebouw gebruikt door de Vrije Gemeente (Stichting 1618-1618) in Schiedam. Op 14 september 2009 is de Vrije Gemeente toegetreden tot de Hersteld Hervormde Kerk onder de naam van Hersteld Hervormde Gemeente Schiedam - Plantagekerk. Vanaf 3 juli 2011 wordt de Plantagekerk gebruikt door de twee samengevoegde Hersteld Hervormde Gemeenten van Schiedam.

 

Foto's van het kerkgebouw

 

Bronnen: “De Geschiedenis van de Gereformeerde kerk van Schiedam” en de website "Orgels en kerken uit de regio Rijnmond"